Amore Mio (Amada Mia, Amore Mio) (ZDF Hitparade 01.05.1978)

Amore Mio (Amada Mia, Amore Mio) (ZDF Hitparade 01.05.1978)