Faye Wong

Zhi Mi Bu Hui

Music Video ( 94 Version)

Faye Wong

Zhi Mi Bu Hui

Music Video ( 94 Version)